Elsäkerhetsverket

Behörig Elektriker ansluten till Elsäkerhetsverket

Du som äger en bostad eller fastighet är ansvarig för elen i den och det finns regler om vilka som får jobba med el. Vi på Avesta Elservice AB är registrerade hos Elsäkerhetsverket och får utföra jobb med el. Nya regler trädde i kraft 7 Juli 2017. I dessa nya regler finns krav på hur elinstallationsarbetet skall utföras och vilken kompetens som elektrikern som utför arbetet skall ha. Dessa regler säger att elinstallationsföretag som arbetar på annans anläggning skall finnas regisserad hos Elsäkerhetsverket. Nu är också elföretaget ansvariga för jobbet utförs rätt istället för den elansvariga på firman. Firman skall också ansvara att elinstallationsarbetet utförs enligt gällande regler. På så sätt kan du som kund vara säker att allt utförs på branschmässigt rätt sätt. Vill ni läsa mer om reglera så klicka här.